Quy định sử dụng Domain/Hosting

I/ Quy định sử dụng Tên miền

 1. Trách nhiệm của chủ thể đăng ký sử dụng tên miền

 -        Phải hoàn toàn tuân thủ theo đúng các quy định về “Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền” tại Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-         Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền có nghĩa vụ quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền đã đăng ký:

-·        Trong mọi trường hợp, tên miền không tiếp tục nộp phí duy trì khi đến hạn đều bị tự động tạm ngừng và thu hồi theo quy định.

 

2. Sử dụng tên miền đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước:

 -          Các cơ quan Đảng, Nhà nước phải sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và lưu giữ thông tin trong các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam đối với trang thông tin điện tử chính thức của mình.

-          Tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm đăng ký giữ chỗ với Trung tâm Internet Việt Nam để bảo vệ tên miền là tên gọi của tổ chức mình.

 

3. Sử dụng tên miền cấp 2 của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

 Ngoài việc sử dụng các tên miền cấp 2 dưới .VN cho nhu cầu mạng nội bộ của mình, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp muốn cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 của mình cho mục đích kinh doanh hoặc cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cần phải tuân thủ các quy định sau:

-          Phải đăng ký và được  Trung tâm Internet Việt Nam lựa chọn là Nhà đăng ký tên miền ”.vn” .

-          Phải đăng ký với Trung tâm Internet Việt Nam tên miền cấp 2 nào sẽ dùng để cấp các tên miền cấp 3 cho mục đích kinh doanh hoặc cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet.

-          Tuân thủ các quy định hướng dẫn quy trình nghiệp vụ quản lý tên miền .vn do Trung tâm Internet Việt Nam ban hành.

-          Thực hiện nghiêm túc việc thu phí, lệ phí đăng ký, duy trì hàng năm các tên miền cấp 3 này theo quy định của Bộ Tài chính, nộp đầy đủ các khoản khí, lệ phí này về Trung tâm Internet Việt Nam và được hưởng hoa hồng theo quy định cụ thể trong Hợp đồng phát triển tên miền.

 

II/ Quy định sử dụng Hosting

 1.  Điều luật :

 Vinabits sẽ không chịu trách nhiệm nội dung của các trang web, chúng tôi chỉ hỗ quản trị web nếu khách hàng yêu cầu. Khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung trang web của mình. Tất cả mọi trang web vi phạm đều sẽ bị cảnh báo, xóa dữ liệu hoặc hủy bỏ. Trong truờng hợp đó Vinabits không có trách nhiệm bồi hoàn lại phí dịch vụ.

 

2.  Dữ liệu website: những website có nội dung được coi là vi phạm quy định

           Có mục đích tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam

  •           Sao lưu phần mềm không có bản quyền, văn hóa phẩm đồi trụy.
  •           Bất cứ hình thức Hack, cheat nào gây ảnh hưởng tới tổ chức, cá nhân khác.
  •           Gây quá tải tài nguyên hệ thống do chủ quan hoặc khách quan.
  •           Sử dụng tài nguyên máy chủ để sử dụng cho website khác.

 

3.  Quyền sở hữu và quản lý tài khoản:

 Sau khi mua hosting của Vinabits khách hàng sẽ được cấp username và mật khẩu để tự quản lý. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm cũng như phải tự bảo quản tài khoản quản lý Hosting mà Vinabits chúng tôi đã cung cấp.

 

4.  Các quy định khác:

 Vinabits không chịu trách nhiệm việc mất mát dữ liệu của khách hàng do những nguyên nhân khách quan gây ra. Chúng tôi khuyến cáo khách hàng tự thường xuyên sao lưu giữ liệu của mình để đề phòng những rủi ro ngoài ý muốn.

 

III/ Quy định sử dụng VPS

 Được quyền tự quy định giá bán và plan riêng nếu dùng vào việc kinh doanh hosting, có thể dùng [[Name Server]] riêng hoặc Name Server do Vinabits cung cấp cho khách hàng của mình.

  • Các khách hàng tự quản lý và backup dữ liệu trên [[VPS]] hoặc Server của mình.
  • Khi sử dụng dịch vụ yêu cầu khách hàng phải đảm bảo các quy định sau:

a)   Bạn phải giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản của bạn và lập tức thông báo cho chúng tôi khi bạn phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của bạn hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ thông tin về mật khẩu và các thông tin khác.

b)   Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung website của bạn và sẽ phải chấp nhận mọi hình thức xử lý từ phía cơ quan chức năng (nếu có) nếu như nội dung vi phạm luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

c)   Khi sử dụng các dịch vụ tại Vinabits các bạn phải tuân thủ các quy định đã được đặt ra. Mọi khách hàng khi vi phạm điều khoản sử dụng chúng tôi sẽ áp dụng một trong các hình thức sau:

+    Gửi thông báo và cảnh cáo khách hàng vi phạm.

+    Tạm ngưng cung cấp, 2 bên cùng giải quyết triệt để vi phạm.

+    Khoá tạm thời, hoặc vĩnh viễn dịch vụ khi cần thiết. Mọi chi phí đã thanh toán khách hàng sẽ không được hoàn lại nếu vi phạm các quy định sử dụng.