Kho phần mềm Vinabits
 

Most downloaded files

Đơn giá Bắc Ninh (Kho Vinabits/Phần mềm dự toán Bidsoft)

PMS - Hướng dẫn cài đặt (Dự toán và quản lý dự án/PMS - Quản lý dự án)

Phần mềm quản lý dự án - PMS (Lite) (Dự toán và quản lý dự án/PMS - Quản lý dự án)

Phần mềm quản lý dự án - PMS (Full Demo) (Dự toán và quản lý dự án/PMS - Quản lý dự án)

Client - điều khiển VPS (Tổng hợp phần mềm hay/Phần mềm hỗ trợ VPS)