Thủ tục đăng ký tên miền và Giấy phép hoạt động Website

Thủ tục đăng ký tên miền và Giấy phép hoạt động Website

I. Đăng ký tên miền
Trước hết bạn vào trang Web Vinabits.com.vn hoặc VNNIC để kiểm tra sự tồn tại tên miền của bạn muốn đăng ký. Sau đó điền vào mẫu đăng ký trực tuyến và tiến hành thủ tục đăng ký và thanh toán với chúng tôi; hoặc bạn tải về (Dowload) hồ sơ theo mẫu (có trên trang Website VNNIC) kèm theo bản khai đăng ký tên miền và một số giấy tờ như: quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh, giấy phép mở văn phòng đại diện và trực tiếp lên làm việc với VNNIC. Bạn cũng có thể thông báo với nhân viên của Vinabits tại số điện thoại: 0236.3574777 để được phục vụ tư vấn cách lựa chọn tên miền và hỗ trợ trong quá trình đăng ký.

Chậm nhất là 4 ngày sau khi chuyển lệ phí và không có điều kiện gì về tên miền, tên miền của bạn sẽ được VNNIC cho phép hoạt động trên mạng. Lệ phí bao gồm: Phí đăng ký tên miền và phí duy trì hàng năm.
Địa chỉ nhận phí: 332 Nguyễn Hoàng – TP Đà Nẵng, ĐT: 0236.3574777, Fax: 0236.3574578. Công ty TNHH Giải pháp và Kinh doanh CNTT Vĩ Nam.

II. Đăng ký cấp phép hoạt động Website
Theo quyết định 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam muốn cung cấp thông tin trên mạng Internet, thiết lập trang tin điện tử trên Internet phải làm thủ tục xin phép gửi Bộ VH-TT.
Hồ sơ xin cấp phép bao gồm:
- Đơn xin cấp phép theo mẫu của Bộ VH-TT.
- Đề án về việc thiết lập Website (bao gồm mục đích, nội dung, hình thức, kỹ thuật, nhân sự....).
- Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản hoặc sở VH-TT của các địa phương đối với các doanh nghiệp được sở KH-ĐT tại các tỉnh, TP cấp đăng ký.
- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm.
- Bản sao giấy phép đầu tư, giấy phép mở văn phòng đại diện và các giấy phép liên quan đến hoạt động của tổ chức, công ty đứng tên xin phép.
- Bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính của website.
Sau khi nộp hồ sơ, trong vong 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Bộ văn hoá thông tin có trách nhiệm giải quyết việc cấp phép. Trường hợp không cấp phép. Bộ cũng trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Lưu ý:
- Nội dung trên trang chủ của Website phải nêu rõ: Tên gọi của đơn vị cung cấp trang tin điện tử; Tên cơ quan chủ quản (nếu có), Số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép, Họ tên người chịu trách nhiệm chính của đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp thông tin và trang tin điện tử.
- Đối với website có tên miền với đuôi sau cùng là .vn thì không phải thực hiện bước 2 nói trên.

Liên hệ đăng ký cấp phép hoạt động Website:
Cục Báo Chí - Bộ Văn Hoá Thông Tin
Địa chỉ: 53 Hàng Chuối - Hà Nội
Tel: 04 9723854 ; Fax: 04 9723859